Kurs - kierowca operator wózków jezdniowych

Kurs: Kierowca operator wózków jezdniowych

Tematyka zajęć obejmuje:

 • typ stosowanych wózków jezdniowych - 4h,
 • budowa wózka - 8h,
 • czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka - 8h,
 • czynności kierowcy w czasie pracy wózkami - 8h,
 • wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa - 4h,
 • wiadomości z zakresu BHP - 8h,
 • wiadomości o dozorze technicznym - 4h,
 • wiadomości związane z wymianą butli gazowych - 2h,
 • wymiana butli gazowych- pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez słuchacza - 6h,
 • praktyczna nauka jazdy wózkiem - 15h

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kierowcy operatora wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją urzędu dozoru technicznego.

Warunki jakie musi spełniać kursant:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora wózka jezdnego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora wózka jezdnego.